Hur rent och fint är ditt te egentligen?

Som de flesta redan känner till så är kaffe ett av de livsmedel som tillsammans med bananer toppar listan över de mest besprutade. Ungefär 70% av världens kaffeplantager använder farliga bekämpningsmedel! Detta har jag skrivit om tidigare tillsammans med en rapport från Naturskyddsföreningen som du kan läsa om här. I augusti presenterade Greenpeace en undersökning där, håll i dig nu, i stort sett all konventionellt odlat te från Indien innehåller rester från bekämpningsmedel. Så mycket som 94% av de testade teerna innehöll rester efter insekts- och svampgifter och i 59% rörde det sig om blandningar av mer än tio olika gifter.

Tea+app

tea-plantation-in-munnar

Rekordet var ett prov som innehöll resterna av hela tjugo olika bekämpningsmedel. Endast tre av de 49 proverna saknade bekämpningsmedel. I undersökningen hittades 34 olika giftiga ämnen och 23 av dessa är inte ens tillåtna att använda inom teodlingen. Ett exempel är DDT som förbjöds i indiskt jordbruk redan på åttiotalet och som nu förekom i en mängd prover. 50% av teerna innehöll nervgiftet monocrotophos som av WHO klassas som mycket farligt och kan orsaka nervskador. Det var detta ämne som dödade 23 indiska skolbarn i juli 2013.

En undersökning som gjordes av Greenpeace 2012 av kinesiskt te gav tyvärr liknande resultat.

Te är den dryck efter vatten som konsumeras mest runt om i världen och folk lär knappas sluta att dricka te, däremot bör vi som konsumenter ställa högre krav och fråga leverantörer och handlare om dess ursprung och hur processen fungerar från ax till limpa. Textilhandeln är ett bra exempel, där har de stora aktörerna fått ta ett tydligare ansvar genom hela inköpsledet med etik, hållbarhet och CSR-frågeställningar likväl som de underleverantörer de i sin tur anlitar.

Jag gissar att efterfrågan på ekologisk odlat te kommer att öka, precis som det gör med många andra varor. Läs undersökningen i sin helhet här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.