Bjudkopp till behövande – allt du behöver veta om Suspended coffee


Bjudkopp eller Suspended coffee som är det engelska namnet har funnits internationellt i många år och det betyder att när du beställer en kaffe så kan du be om att lägga till en bjudkopp/uppskjuten kaffe som sedan hämtas ut av en hemlös eller fattigpensionär.

Det brukar räcka med att säga“hej, en bjudkaffe tack” (eller uppskjuten kaffe/suspended coffe) för den hemlösa eller fattigpensionären, varpå kafébiträdet häller upp en kopp kaffe samtidigt som hen stryker en kopp på listan över tillgängliga bjudkoppar. När jag för några år sedan skrev om detta så fanns det flera kaféer och restauranger i Stockholm och runt om i landet som erbjöd uppskjuten kaffe men dessvärre har antalet aktörer minskat på senare år.

Nu är det inte enbart hemlösa som har stort behov av nöd utan dessvärre har andelen fattigpensionärer ökat de senaste åren. År 2018 fanns det 245 000 svenskar som låg under gränsen för fattigdomsrisk enligt Pensionsmyndigheten och enligt statistik från EU hade den siffran ökat ett år senare till över 300 000 fattigpensionärer i Sverige. Gränsen för relativ låg ekonomisk ligger på mindre än 12 300 kronor före skatt och antalet kvinnor som är fattiga pensionärer är procentuellt sett fler än männen. Noterbart är att vid 12 300 kronor ingår inte enbart pensionen utan också sociala bidrag och eventuella bostadstillägg.

Det är tragiskt att det finns människor utan möjlighet till bostad och pensionärer som inte kan livnära sig på sin pension men dessvärre ser verkligheten inte bättre ut. Ingen kan göra allt men alla kan göra något så varför inte hjälpas åt? En kopp kaffe och/eller soppa kan faktiskt göra någon medmänniska glad så varför inte bidra?

Lystring!
– Kaféer, restauranger, hotell, bensinstationer och turistanläggningar – börja erbjuda bjudkopp/uppskjuten kaffe.
– Konsumenter dvs du och jag – gå in till ditt stammisställe och upplys om att de skall börja med bjudkopp/uppskjuten kaffe.

Givetvis behöver det inte enbart var kaffe som erbjuds, det kan vara vilken alkoholfridryck som helst eller något i matväg.

Konceptets originalnamn är “caffè sospeso” och dess ursprung är från Neapelområdet där seden funnits i cirka hundra år. Det har funnits perioder där behovet varit extra stor exempelvis efter kriget då många soldater förlorade allt de ägde och utan pengar hade de inte råd med sin dagliga espresso eller cappuccino. För en napolitanare är kaffe en självklarhet och något som alla skall kunna ta del av, rik som fattig. De som fortfarande hade pengar beställde många gånger två stycken kaffe, en till sig själv och en till en behövande. Givaren och mottagaren förblev alltid anonyma för varandra.

År 2008 såg Luciano De Crescenzo till att sprida den napolitanska traditionen till övriga landet med boken caffè sospeso: Saggezza quotidiana in piccoli sorsi (Suspended coffee – daglig visdom i små klunkar). Caffè sospeso har åter fått ett uppsving och flera icke statliga organisationer gick för ett par år sedan samman och med stöd av Neapels borgmästare deklarerades den 10 december som ”Suspended Coffee Day.”

Nu har “suspended coffee” fått uppföljare med “suspended meal” och “suspended pizza” och egentligen finns inga begränsningar för vad man kan bidra med för ett gott ändamål.

Du kan läsa mer om suspended coffes internationella sammanslutning här och även leta upp fik runt om i världen som valt att medverka i detta sociala engagemang.

Foto från Kupan i Visby (Röda korset)

Att mista själens hem och vandra långt
och intet annat kunna hitta sen,
och finna att man glömt vad sanning är,
och tycka man är gjord av bara lögn,
och vämjas vid sig själv och hata sig
ja det är lätt, ja det är ganska lätt.
Sorgen är lätt, men glädjen stolt och svår,
ty glädjen är det enklaste av allt.

Men den, som söker sig ett hem för sig,
får inte tro, att det finns var som helst
han måste vandra hemlös någon tid;
och den som är av lögn och vill bli frisk,
han måste hata sig till det han kan
av sanning, som de andra få till skänks.
Vad är det värt att sörja så för det?
Vänta, mitt hjärta, och ha tålamod!
– Karin Boye

Jag uppmanar fler aktörer att erbjuda uppskjuten kaffe/bjudkopp. Det finns säkerligen många konsumenter som kan tänka sig köpa en rabatterad bjudkopp (eller soppa/mat) för en god saks skull. Att hjälpa är att tjäna❤

Bean N Loaf, Australien

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.