Mat, dryck och restaurang är den bransch som skulle vara mest intressant för svenskarna om de skulle starta ett företag. Det visar en färsk undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av EY inför finalen av entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of The Year.

I studien fick respondenterna också ange vad de tror att de skulle uppleva som de största hindren om de skulle starta ett företag. Flest svarade ”för hög privatekonomisk risk” (47 procent), ”krångliga regler” (43 procent) och ”otryggt utan fast anställning” (38 procent). Bland de unga (18-29 år) uppgav hela 44 procent att det största problemet är svårigheter med ”finansiering och anskaffa kapital”, jämfört med snittet på 36 procent. Kvinnor (43 procent) svarar i större utsträckning än män (33 procent) att det största hindret skulle vara ”otryggheten utan fast anställning”. Bara tre procent av svenskarna svarade att de inte skulle uppleva något hinder alls. Totalt intervjuades 1019 personer.

Närmare hälften av svenskarna anser att entreprenörskap uppmuntras i liten utsträckning i Sverige, men unga har en mer positiv bild än äldre. Läs undersökningen i sin helhet här.

Skriv ett svar

Din epostadress publiceras inte.