I januari presenterade Brödinstitutet sin årliga opinionsundersökning om vad vi svenskar anser om bröd, fullkorn och kolhydrater och dessutom vad man räknar som nyttigast.

Av undersökningen kan man utläsa att det fortfarande råder stor okunskap om sambandet mellan kolhydrater spannmål, fullkorn och gluten.

Ett axplock av resultatet
– Mer än hälften av respondenterna äter bröd dagligen
– Nästan 2 av 3 äter bröd till frukost varje vecka
– Trenden med att äta bröd varje dag har ökat sedan 2019
– Fokus på fullkorn vid inköp av bröd
– Fler bakar bröd hemma under pandemin
– Uppåtgående trend att en smörgås kan vara en fullgod måltid
– Konsumenterna är inte medvetna om hur klimatsmart bröd är
– Nya vegoprodukter är mer creddiga än gamla hederliga som bröd och potatis.

Ta del av opinionsundersökningen i nedan klipp där du möter Andreas Håkansson, docent i livsmedelsteknik vid Lunds universitet om den oro och de känslor olika slags matval skapar och hur matvanor skapar identitet, tillhörighet och ibland utanförskap. Maria Sitell, dietist och kommunikationschef på Brödinstitutet som i princip varje dag får svara på omöjliga frågor om kolhydrater och gluten. Martin Lundell, vd på Sveriges bagare & konditorer som nog har smakat på de flesta bakverk som finns i vårt långa land. Moderator var Ingela Stenson, omvärldsanalytiker med djup insikt kring konsumenternas val.

Du kan även ta del av undersökningen i sin helhet här.
1012 intervjuer genomfördes under perioden 22 oktober till 29 oktober 2020.

https://www.youtube.com/embed/lkjoknLhlCY

Vad är Brödinstitutet?
Brödinstitutets verksamhet startade 1957 som ett samarbete mellan myndigheter och brödbranschen. Brödinstitutet strävar efter att vara den naturliga kunskapskällan om bröd i synnerhet och om god och bra mat för hälsan och klimatet i allmänhet.

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund. Det gör de genom att kommunicera i medier, i nätverk med personliga tränare, dietister, bagare, skolsköterskor, läkare, nutritionsforskare och många andra i samhället. Med brödet och saklighet som grund skapar de goda, hälsosamma och klimatsmarta måltidslösningar.

Brödinstitutet är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Sveriges bagare och konditorer.

Skriv ett svar

Din epostadress publiceras inte.